“Калиптос” ООД

Предмет на дейност

 • Проектиране на детайли и продукти
 • Изработка на детайли и продукти от метал и неметал

Дейност в два сегмента

 • Индустриални клиенти
 • Крайни потребители

Реализация

 • Машиностроене
 • Военна индустрия
 • Мебелна промишленост
 • Винарска промишленост
 • Отраслите на преработващата промишленост
 • Строителство
 • Развлекателна индустрия
 • Реклама
 • Други


Тайни на успеха

Мото

Ние създаваме партньорства и изграждаме “мостове”  между: 

 • нас и нашите клиенти и партньори;
 • техните идеите и нашите възможности;
 • нашето знание и тяхното въображение.


Мисия

Ние желаем да реализираме идеите на нашите клиенти и да удовлетворим техните изисквания, като произвеждаме и предлагаме все по-качествени продукти и услуги на достъпни цени.

Ние прекрасно осъзнаваме променящите се нужди и се стремим да обогатим живота на хората и местните общности.

Визия

Калиптос ООД непрекъснато усъвършенства и оптимизира дейността си, като:

се разширява и развива;въвежда нови технологии;стреми се бъде по-близо до своите клиенти;предлага по-качествени продукти и услуги.

Стратегически цели

 • Да бъдем иновативни по отношение на организацията на дейността, технологията, произвежданите продукти и услуги.
 • Да осигуряваме най-добрите дизайнерски и технически решения в секторите и индустриите за които работим.
 • Винаги да сме близо до клиентите си и да познаваме добре техните нужди.
 • Да създаваме и поддържаме дългосрочни партньорства с клиенти и доставчици.
 • Да създаваме условия за развитие на служители си

Ценности

 • Доверие, почтеност, коректност, отговорност и точност. Удовлетворяването на изискванията на клиента са приоритет. От изключително значение за фирмата е винаги да дава детайлно, практично и трайно решение.
 • Комуникация и близост с клиента.  Ние се стремим да подръжаме непрекъсната връзка с клиента, вслушваме се в неговите предложения и препоръки като по този начин целим да подобрим своята работа и качеството на предлаганите продукти и услуги.
 • Ефективност и иновативност.  За  Калиптос ООД е приоритет създаването и предлагането на висококачествени продукти и услуги с помощта на технология, осигуряваща максимална производителност при минимални разходи. За нас е важно да постигаме високи резултати във всичко, което правим.
 • Хората са на първо място.  Успехът на всяка една дейност, на всяко едно начинание се дължи на хората и възможността им те да се развиват непрекъснато. Ние се стремим да създадем най-добрите условия за това.

Правила за поведение

За кореспонденция

Адрес

3400, Монтана, България

Северна промишлена зона, ул. “Индустриална” №24


Контакти

Мобилен: 0879 687 367

Е-майл:  caliptos.ltd@gmail.com