Предмет на дейност

Калиптос” ООД проектира и изработва детайли и продукти от метал и неметал. Продуктите и услугите на фирмата се използват за производство на машини, оборудване; екстериорен и интериорен дизайн; декорация, опаковане и пренасяне на суровини, материали и готови изделия, в ежедневието и много други области.

 

Дейността на компанията е организирана съобразно изискванията на два сегмента:

 • Индустриални клиенти 
 • Крайни потребители

 

Фирмата реализира продукцията си основно в следните отрасли:

 • машиностроене;
 • строителство;
 • мебелна промишленост;
 • други отрасли на преработващата промишленост;
 • винарската индустрия;
 • развлекателната индустрия и други.

Цели на фирмата

Мото

“Въображението е по-важно от знанието, защото знанието е ограничено до всичко онова, което ние вече знаем и разбираме, докато въображението обхваща целия свят, и всичко онова, което някога ще узнаем и разберем.“ Алберт Айнщайн

Мисия

Фирмата желае да удовлетвори изискванията на своите клиенти, като произвежда и доставя качествени продукти и услуги на достъпни цени. Тя се стреми да обогати живота на хората и местните общности, сред които развива дейност.

Визия

Калиптос ООД да продължи развитието си и разшири дейността си, като въвежда нови технологии, бъде по-близо до своите клиенти и предлага все повече и по-качествени продукти и услуги.

Стратегически цели на фирмата:

 • Да бъде иновативна по отношение на организацията на дейността, технологията, произвежданите продукти и услуги.
 • Да осигурява най-добрите дизайнерски и технически решения в секторите и индустриите за които работи.
 • Да е винаги близо до клиентите си и да познава добре техните нужди.
 • Да създава и поддържа дългосрочни партньорства с клиенти и доставчици.
 • Да създава условия за развитие на служители си.
Ценности
 • Доверие, почтеност, коректност, отговорност и точност. Удовлетворяването на изискванията на клиента са приоритет. От изключително значение за фирмата е винаги да дава детайлно, практично и трайно решение.
 • Комуникация и близост с клиента. Ние се стремим да поддръжаме непрекъсната връзка с клиента, вслушваме се в неговите предложения и препоръки като по този начин целим да подобрим своята работа и качеството на предлаганите продукти и услуги.
 • Ефективност и иновативност. За Калиптос ООД е приоритет създаването и предлагането на висококачествени продукти и услуги с помощта на технология, осигуряваща максимална производителност при минимални разходи. За нас е важно да постигаме високи резултати във всичко, което правим.
 • Хората са на първо място. Успехът на всяка една дейност, на всяко едно начинание се дължи на хората и възможността им те да се развиват непрекъснато. Ние се стремим да създадем най-добрите условия за това.
Цели на фирмата Лазерно рязане и гравиране

Правила за поведение на фирмата
Производствена база
База 1
База 2
База 3
База 4
База 5
База 6
База 7
База 8
База 9
База 10
База 11
Основно оборудване
Файбър лазер1
Файбър лазер2
Файбър лазер3
СО2 лазер
Мотокар
Лебедка
Криогенен съд
Зареждане с азот
Корпоративни партньори и клиенти
Дормакаба
Бувелко
Геномакс
Палемонтех
Монтана хидравликс
Олимпиа парк
Триза
Хъс
Геко
ТисенКруп
Маус
Филипекс
Ер Ликид
Бг пласт
Балкан
ОББ
Асист
Брайт
Туплекс
Уникредит
Сидма
Анонс
Бизнесчайнако
Авангард
Адрес за кореспонденция
3400, Монтана, България
Северна промишлена зона, ул. “Индустриална” №24
Тел.: 0878 94 59 27