ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

Предмет на дейност – производство на промишлени и битови стоки за различни сектори и отрасли. Произвежданите продукти се използват за екстериорен и интериорен дизайн; декорация, опаковане и пренасяне на суровини, материали и готови изделия; в развлекателната индустрия (сувенири), във винарската индустрия, в ежедневието и много други области.

Мото на фирмата: “Въображението е по-важно от знанието, защото знанието е ограничено до всичко онова, което ние вече знаем и разбираме, докато въображението обхваща целия свят, и всичко онова, което някога ще узнаем и разберем.“ Алберт Айнщайн

Мисия

Фирмата желае да удовлетвори изискванията на своите клиенти, като произвежда и доставя качествени продукти и услуги на достъпни цени. Тя се стреми да обогати живота на хората и местните общности, сред които развива дейност.

Визия

Калиптос ЕООД да продължи развитието си и разшири дейността си, като въвежда нови технологии, бъде по-близо до своите клиенти и предлага все повече и по-качествени продукти и услуги.

Стратегически цели на фирмата

  • Да бъде иновативна по отношение на организацията на дейността, технологията, произвежданите продукти и услуги.
  • Да осигурява най-добрите дизайнерски и технически решения в секторите и индустриите за които работи.
  • Да е винаги близо до клиентите си и да познава добре техните нужди.
  • Да създава и поддържа дългосрочни партньорства с клиенти и доставчици.
  • Да създава условия за развитие на служители си.

Ценности, споделяни от компанията

  • Доверие, почтеност, коректност, отговорност и точност. Удовлетворяването на изискванията на клиента са приоритет. От изключително значение за Калиптос ЕООД е винаги да дава детайлно, практично и трайно решение.
  • Комуникация и близост с клиента. Ние се стремим да поддръжаме непрекъсната връзка с клиента, вслушваме се в неговите предложения и препоръки като по този начин целим да подобрим своята работа и качеството на предлаганите продукти и услуги.
  • Ефективност и иновативност. За Калиптос ЕООД е приоритет създаването и предлагането на висококачествени продукти и услуги с помощта на технология, осигуряваща максимална производителност при минимални разходи. За нас е важно да постигаме високи резултати във всичко, което правим.
  • Хората са на първо място. Успехът на всяка една дейност, на всяко едно начинание се дължи на хората и възможността им те да се развиват непрекъснато. Ние се стремим да създадем най-добрите условия за това.
Цели на фирмата Лазерно рязане и гравиране

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

България, гр. Монтана, ул. П. Р. Славейков № 12, ПК 3400

е-майл: caliptos.ltd@gmail.com