ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Лазерно рязане и гравиране

Фирмата използва лазерни технологии. Тяхното предимство пред останалите конвенционални процеси са няколко:

 • позволяват обработка на на различни видове материали (метали и неметали) с различна дебелиниа;
 • фокусират енергията в една точка, с което постига висока ефективност и ефикасност;
 • безконтактна обработка (отсъствие на движещи се и триещи се елементи), което води до по-дълъг живот на оборудването и премахва нуждата от честа смяна на износените консумативи;
 • висока прецизност на обработка (няколко микрометъра);
 • големи възможности за осъществяване и на най-смелите дизайнерски идеи;
 • висока автоматизация и скорост на работа.

Използваните технологии позволяват извършването на следните производствени операции: лазерно рязане, лазерно чертане и лазерно гравиране.

Технологии и оборудване Лазерно рязане

Лазерното рязане е процес на термично разделяне (чрез изпаряване) на тяло на части от различни материали с помощта на силен лъч светлина. В този процес, дори сложни геометрични форми могат да се произвеждат бързо и точно. За разлика от конвенционалните процеси на производство  тук разходите са по-ниски, а времето за обработка по-малко.

1. Лазерен лъч

2. Въздушна струя

3. Обработван материал

4. Изпарен материал под формата на пушек

Технологии и оборудване Лазерно рязане 4

Лазерното чертане предлага много възможности за маркиране и затова се използва като конвенционалните етикети. Независимо от състава (пластмаса, дърво или керамика) почти всеки материал, може да бъде чертан, етикетиран, или маркиран с лазер. Букви и цифри, графики, лога, баркодове и други могат да се изобразяват върху всякакви компоненти. По този начин, системите за лазерно чертане и маркиране, намират много широко приложение в областта на производството на потребителски и индустриални стоки.

1. и 3.  Лазерен лъч

2. Специално огледало

3. Обработван материал

4. Маркиран материиал

Технологии и оборудване Лазерно рязане 2

Лазерното гравиране се основава на премахването чрез изпаряване на част от обекта на обработка. Почти всички материали могат да бъдат гравирани с лазер. Гравирането представлява безцветна вдлъбнатина, която се образува, когато материалът е отстранен от лазера. Материалът се отстранява слой по слой до желаната дълбочина.

1. и 3.  Лазерен лъч

2. Специално огледало

3. Обработван материал

4. Гравиран материиал

Технологии и оборудване Лазерно рязане 1

ОБОРУДВАНЕ

 • машини за лазерно рязане, чертане и гравиране;
 • пробивни машини;
 • дървообработващи машани;
 • оберфрези;
 • оборудване за огъване на пластмаси;
 • оборудване за лепене на проводници и схеми;
 • цветни и черно бели принтери;
 • ламинатори;
 • шлайфмашини за различни повърхности;
 • машини за рязане на метал;
 • обезпрашители и други.